, 2023/11/7

A közvélekedés szerint a munkalehetőségek minőségét és mennyiségét tekintve itthon egyaránt Budapest jár az élen. Ez talán valahol természetes is, de nem jelenti azt, hogy vidéken ne lennének legalább ilyen kvalitású álláshelyek, még ha kisebb számban is.

Változó körülmények

Egy ország tagoltsága abszolút természetes jelenség, még ha több szempontból is vizsgálható ez a kérdés. Ahány régió, térség vagy épp tájegység, annyi különböző adottság és lehetőség, melyek egymásra hatva és egymás mellett épülve jelentős befolyással vannak a környezetük jellegére is. Ezt a gazdaságra vetítve úgy érdemes elképzelni, hogy minél előnyösebb környezeti és társadalmi feltételek adottak, annál virágzóbb gazdasági tevékenység épülhet ki az adott helyen.

Ha pedig a gazdaság állapota ideális, ez az álláslehetőségek színesebb és minőségibb palettájával is együtt jár. Tekintve, hogy itthon Budapest tekinthető gazdasági központnak, illetve ez a legnagyobb területű és lélekszámú város is egyben, adja magát az, hogy az elérhető álláshelyek száma és minősége is itt lesz a legkiemelkedőbb. Emiatt egyébként olykor kritika is éri a hazai viszonyokat, de mostanra úgy tűnik, a vidéki régiók fejlődése segíthet egyensúlyt teremteni.

Ez elsősorban a keleti országrész egyértelmű felzárkózásában érhető tetten, de a korábbi lemaradást tekintve ez szükséges is volt. Ami az ország másik felét, vagyis a komplett Dunántúlt illeti, ott eddig sem volt probléma a gazdasági teljesítménnyel és az elérhető munkalehetőségekkel. E tekintetben talán az északnyugati régiók állnak a legjobban, de természetesen az országrész bármely városa jó példa lehet a vidéki lehetőségek sokszínűségére. Ezt igazolja a sokféle állás Pécs Profession kínálatában is.

Különbségek körforgása

Alapvetően nehéz megmagyarázni, hogy miért alakult hazánk gazdasága ennyire kétpólusú formában, legalábbis ami a területi megoszlást illeti. Különféle magyarázatok persze vannak, de a körülmények eltérő alakulásában számos közös pontot is találunk, melyek inkább csak növelik a kérdőjelek számát. A világháborút követő iparosítási hullám egyik vidéket sem kerülte el mégis, volt ahol hosszabb távon is meg tudott erősödni a gazdaság, míg másutt az ipar időszakos hanyatlásából nem láttam kiutat.

Pécs e tekintetben viszonylag különleges, hiszen a tradicionális ipari tevékenység tekintetében abszolút az élbolyba tartozott. A város környékén zajló bányászati tevékenység ugyanis gyakorlatilag évszázadokig meghatározó volt a helyi gazdasági életben, a szektor pedig valóban szépen prosperált. Mára azonban ez a múlté, így most a legtöbb állás Pécs más területeihez kötődik. Tény, hogy a bányák bezárása itt is éreztette hatásait, Baranya vármegye székhelye mégis stabilizálni tudta helyzetét.

Ehhez azonban arra is szükség volt, hogy gazdaságát új alapokra tudja helyezni, más területeket, szektorokat az előtérbe helyezve. A város ipari súlya eleinte csökkenni látszott ugyan, de mára sok modern nagyvállalat helyezte ide székhelyét. Ennek megfelelően pedig sok állás Pécs ipari szektorában létesül ma is. Hasonlóan stabil példákat persze nem csak a Dunántúlon találunk. Az olyan tranzitzónáknak tekinthető városok, mint Szolnok, szintén saját adottságaikat kihasználva tudtak erősek maradni, így sok állás Szolnok városában ma is ennek köszönhető.

Nyugodtabb ütemben

A vidéki munka, így például egy állás Pécs városában tehát kellőképpen sokszínű lehetőségeket kínálhat, emellett pedig az életvitel és a körülmények szempontjából is egy jóval nyugodtabb, élhetőbb közeget teremt. Bár sokak számára vonzó a fővárosi nyüzsgés és a jó munkalehetőségek miatt képesek belesimulni a budapesti forgatagba, hosszabb távon ez keveseknek vállalható. Épp ezért idővel sokan kezdenek alternatív megoldások után nézni, melyre egy állás Pécs környékén ideális megoldás lehet.

Napjaink álláspiacán eleve sok olyan lehetőséggel is találkozhatunk, melyek földrajzi kötöttségek nélkül kínálnak remek álláslehetőségeket. Ezáltal pedig abban a kényelmes helyzetben találhatjuk magunkat, hogy nem feltétlenül kell kompromisszumos megoldásokra jutnunk a lakó- és álláshely kérdésében. Így bár egy állás Pécs környékén is jó lehetőség, de egy távmunkával együtt is élvezhetjük a környék kínálta csodás környezetet és kisvárosi békét. Előbb persze mindenképpen érdemes áttekinteni az aktuális kínálatot.

Napjainkra tehát a fővárosi és vidéki munkalehetőségek az egyéni adottságokhoz mérten kiegyensúlyozottabb képet mutatnak, mint néhány évvel ezelőtt. A technológiai fejlődésnek köszönhetően pedig egyre több olyan távmunka vagy hibrid munkavégzést kínáló pozíció bukkan majd fel a piacon, melyek a munkahely és lakóhely sokszor előforduló dilemmáját egy mozdulattal képesek feloldani. De addig is amíg elérjük ezt, érdemes szemmel tartani a vidéki városok álláskínálatát is.